ประวัติบริษัท

ความเป็นมา

 

     บริษัทก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2529 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม   และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีโครงการคุณภาพที่ดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว นับจากตั้งบริษัทดังนี้

 

        1.เคหะสุขสวัสดิ์ ตุลาคม 2529

        2.เคหะแจ้งวัฒนะ ตุลาคม 2534

        3.เคหะบางกะปิ 1 กรกฏาคม 2535

        4.เคหะบางกะปิ 2 พฤษภาคม 2536

        5.เคหะดอนเมือง ตุลาคม 2549

        6.เคหะบางบอน กรกฏาคม 2551

        7.เคหะบางนา-ตราด มีนาคม 2536

        8.เคหะรามอินทรา กรกฏาคม 2538

        9.ปรัชญาโฮม สะพานใหม่ กรกฏาคม 2544

        10.ปรัชญาไพรเวทโฮม กุมภาพันธ์ 2546

        11.ปรัชญาการ์เด้นท์โฮม พฤษภาคม 2546

        12 ปรัชญาโฮมทาวน์ พฤษภาคม 2546

        13.ปรัชญากรีนวิลล์ พฤษภาคม 2546

        14.บ้านปรัชญา ตุลาคม 2547

        15.ปรัชญาโฮมทาวน์ สาธุประดิษฐ์ 20 มีนาคม 2549

        16.ปรัชญาโฮมทาวน์ มีนบุรี มกราคม 2550

        17.ปรัชญาเพลส 1 รัชดา-ห้วยขวาง มิถุนายน 2551

        18.ปรัชญาเพลส 2 รัชดา-ห้วยขวาง พฤษภาคม 2552

        19.ปรัชญาโฮมทาวน์ ลาดพร้าว-สุคนธสวัสดิ์ กุมภาพันธ์ 2553

        20.ปรัชญาบิซโฮม@อ่อนนุช กันยายน 2553

 

     ปัจจุบัน บริษัท มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัย 1 ใน 10 ของวงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใน ปี 2560

ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร

นายวินัย ปรัชญาธเนศกุล และ นางพรรณี ปรัชญาธเนศกุล

ทีมบริหาร

นายฤทธิกร

นายมังกร

นางจันทร์เพ็ญ

นางสาววราภรณ์

นางปริศนา

นายพลเทพ

นฤพร

นันทพงศ์

พัสกร

ปรัชญาธเนศกุล

ปรัชญาธเนศกุล

สกุลคีรีวัฒน์

จารุกุลนุกิจ

จักษ์ตรีมงคล

จักษ์ตรีมงคล

ปรัชญาธเนศกุล

ปรัชญาธเนศกุล

ปรัชญาธเนศกุล

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายการขาย

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

PRADYA HOME

QUALITY LIFE & LIVING

Tel. 02-727-7676

© 2018 Quality Life & Living @ Pradya Home. All rights reserved.