ปรัชญา พหลโยธิน 48

ประเภทที่อยู่อาศัย

ประเภทบ้าน : บ้านเดี่ยว

จำนวนแปลงที่ขาย

28 ยูนิต

พื้นที่โครงการ

05-02-00 ไร่

PRADYA HOME

QUALITY LIFE & LIVING

Tel. 02-727-7676

© 2018 Quality Life & Living @ Pradya Home. All rights reserved.