เคหะดอนเมือง

     เคหะดอนเมืองอีกโครงการหนึ่งที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ยามรักษาการณ์ตอลด 24 ชั่วโมง ระบบโทรศัพท์ผ่านศูนย์ ที่จอดรถ ระบบป้องกันเพลิงทุกชั้น เสาอากาศ TV. รวม

ประเภทที่อยู่อาศัย

ประเภทบ้าน : คอนโด

จำนวนแปลงที่ขาย

2040 ยูนิต

พื้นที่โครงการ

16-00-00 ไร่

PRADYA HOME

QUALITY LIFE & LIVING

Tel. 02-727-7676

© 2018 Quality Life & Living @ Pradya Home. All rights reserved.