#
PRADYA HOME
QUALITY LIFE & LIVING
Tel. 02-727-7676

#

ความเป็นมา

บริษัทก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2529 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย และสาธารณูปโภค เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีโครงการคุณภาพที่ดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว นับจากตั้งบริษัทดังนี้
        1.เคหะสุขสวัสดิ์ ตุลาคม 2529
        2.เคหะแจ้งวัฒนะ ตุลาคม 2534
        3.เคหะบางกะปิ 1 กรกฏาคม 2535
        4.เคหะบางกะปิ 2 พฤษภาคม 2536
        5.เคหะดอนเมือง ตุลาคม 2549
        6.เคหะบางบอน กรกฏาคม 2551
        7.เคหะบางนา-ตราด มีนาคม 2536
        8.เคหะรามอินทรา กรกฏาคม 2538
        9.ปรัชญาโฮม สะพานใหม่ กรกฏาคม 2544
        10.ปรัชญาไพรเวทโฮม กุมภาพันธ์ 2546
        11.ปรัชญาการ์เด้นท์โฮม พฤษภาคม 2546
        12 ปรัชญาโฮมทาวน์ พฤษภาคม 2546
        13.ปรัชญากรีนวิลล์ พฤษภาคม 2546
        14.บ้านปรัชญา ตุลาคม 2547
        15.ปรัชญาโฮมทาวน์ สาธุประดิษฐ์ 20 มีนาคม 2549
        16.ปรัชญาโฮมทาวน์ มีนบุรี มกราคม 2550
        17.ปรัชญาเพลส 1 รัชดา-ห้วยขวาง มิถุนายน 2551
        18.ปรัชญาเพลส 2 รัชดา-ห้วยขวาง พฤษภาคม 2552
        19.ปรัชญาโฮมทาวน์ ลาดพร้าว-สุคนธสวัสดิ์ กุมภาพันธ์ 2553
        20.ปรัชญาบิซโฮม@อ่อนนุช กันยายน 2553
ปัจจุบัน บริษัท มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัย 1 ใน 10 ของวงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใน ปี 2560

Founder

#
นายวินัย ปรัชญาธเนศกุล และ นางพรรณี ปรัชญาธเนศกุล

Founder and CEO

Our Team