#
PRADYA HOME
QUALITY LIFE & LIVING
Tel. 02-727-7676เคหะแจ้งวัฒนะ


# #


รายละเอียด :  
แผนที่ :   #
สถานที่สำคัญแวดล้อม :  
แนวคิดของโครงการ :  
พื้นที่โครงการ :  
จุดเด่นโครงการ :   สาธารณูปโภค - สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ – ครบครัน
จำนวนแปลงที่ขาย :   2,438 ยูนิต
ราคา :   285,000 บาท
รายละเอียดการติดต่อ :   ปรัชญาโฮม 0-2509-4535
ประเภทที่อยู่อาศัย :   ประเภทบ้าน : คอนโด