#
PRADYA HOME
QUALITY LIFE & LIVING
Tel. 02-727-7676เคหะดอนเมือง


# #


รายละเอียด :   เคหะดอนเมืองอีกโครงการหนึ่งที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ยามรักษาการณ์ตอลด 24 ชั่วโมง ระบบโทรศัพท์ผ่านศูนย์ ที่จอดรถ ระบบป้องกันเพลิงทุกชั้น เสาอากาศ TV. รวม
แผนที่ :   #
สถานที่สำคัญแวดล้อม :   หลักสี่พลาซ่า, ถนนแจ้งวัฒนะ, ถนนวิภาวดี, โครงการรถไฟฟ้าในอนาคต
แนวคิดของโครงการ :   พร้อมสรรพสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
พื้นที่โครงการ :   16-00-00 ไร่
จุดเด่นโครงการ :   บ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นคุ้มค่าการลงทุน
จำนวนแปลงที่ขาย :   2040 ยูนิต
ราคา :   310,000 บาท
รายละเอียดการติดต่อ :   0-2509-4535
ประเภทที่อยู่อาศัย :   ประเภทบ้าน : คอนโด