#
PRADYA HOME
QUALITY LIFE & LIVING
Tel. 02-727-7676ปรัชญา Garden Home


# #


รายละเอียด :  
แผนที่ :   #
สถานที่สำคัญแวดล้อม :  
แนวคิดของโครงการ :  
พื้นที่โครงการ :   15-1-15 ไร่
จุดเด่นโครงการ :  
จำนวนแปลงที่ขาย :   63 ยูนิต
ราคา :   5.35 ล้านบาท
รายละเอียดการติดต่อ :   ปรัชญาโฮม 0-2509-4535
ประเภทที่อยู่อาศัย :   ประเภทบ้าน : บ้านเดี่ยว