#
PRADYA HOME
QUALITY LIFE & LIVING
Tel. 02-727-7676เคหะสุขสวัสดิ์


#


รายละเอียด :  
แผนที่ :   #

สถานที่สำคัญแวดล้อม :  
แนวคิดของโครงการ :  
พื้นที่โครงการ :   34-00-00 ไร่
จุดเด่นโครงการ :   สาธารณูปโภค - สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ – ครบครัน
จำนวนแปลงที่ขาย :   3000 ยูนิต
ราคา :   250,000 บาท
รายละเอียดการติดต่อ :   0-2509-4535
ประเภทที่อยู่อาศัย :   ประเภทบ้าน : คอนโด