Pradya Home – Quality life and living

เพราะเรามั่นใจว่าบ้านที่มีคุณภาพ คือ จุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการปรัชญาต่างๆ ในเครือบริษัท วณาวรรณวิลล่า จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ไม่ว่าจะเป็น คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับคุณภาพ ทั้งในการก่อสร้าง และบริการหลังการขายมาเสมอ

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 50 ปี บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ การสร้างสรรค์บ้าน การก่อสร้างบ้านให้ตรงตามคุณภาพ ไปจนถึงการบริการด้านการขายอย่างเข้าใจและใส่ใจ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเติมเต็มทุกความต้อง และรองรับการใช้งานของทุกคนและทุกวัย เพราะเราเชื่อมั่นมาเสมอว่า จุดเริ่มต้นของความสุขและคุณภาพชีวิต เริ่มต้นจากคุณภาพของที่อยู่อาศัย